Coaching Executiu – 2ª part

Exemples de temes que solen tractar-se en les sessions de coaching executiu són:

 • Gestió de Clients
 • Gestió de l’Estrès
 • Saber delegar
 • Impacte personal,
 • Presència i Carisma
 • Gestió del Temps
 • Estratègies de Màrqueting
 • Ser “més estratègic”
 • Habilitats de Persuasió i Influència
 • Fer front a “problemes de comportament”
 • Potenciació del nivell de professionalitat i productivitat
 • Promoció Professional
 • Millora de Habililidades Interpersonals
 • Augment de la motivació de gerents i col·laboradors
 • Assertivitat

Coaching Barcelona ajuda a descubrir mantenir presents de forma consistent les habilitats i recursos individuals necessaris per aconseguir els objectius prèviament definits en el pla d’acció que condueix a ells.

Els nostres coaches executius són especialistes en fer coaching a directius que necessiten canviar el seu estil de comportament en el treball. Ajudem a clients a moure des d’un estil “ordeno i mano” a un estil més inclusiu i eficaç, que potencia els resultats basant-se en les fortaleses de l’equip.

Executive Coaching Barcelona funciona per desenvolupar habilitats i competències, millorar les habilitats de lideratge i incrementar la seguretat i motivació – tot dins d’un ambient confidencial-.

Pot ser complementat amb cursos i workshops relacionats amb habilitats que incrementen els beneficis del coaching.

A qui va dirigit?

Va essencialment dirigit a:

 • directius
 • executius
 • empresaris

 Com funciona el procés de coaching executiu?

Fase 1: Presa de consciència
Fase 2: Definició d’objectius
Fase 3: Necessitats per al seu desenvolupament
Fase 4: Canvi
Fase 5: Pla d’Acció / Programa d’Execució
Fase 6: Consolidació de l’Aprenentatge
Si sents ganes d’iniciar el procés de coaching contacta amb nosaltres.