Terapia Familiar sistèmica

TERÀPIA FAMILIAR

La teràpia de família aborda els problemes que la gent presenta en el context de les seves relacions amb persones significatives en les seves vides i en les seves xarxes socials. Es tracta d’un reconegut enfocament psicoterapèutic dirigit principalment al sistema familiar com a unitat social.

La Teràpia Familiar és una disciplina terapèutica que aborda la intervenció i el tractament de la família en el seu conjunt. Des del punt de vista sistèmic, se sol utilitzar el terme teràpia familiar i de parella, en tant s’entén que l’objecte d’intervenció són els sistemes i subsistemes familiars. La teràpia familiar es pot desenvolupar des de diferents àmbits, com el de la psicoteràpia (exercida exclusivament per psicòlegs i psiquiatres), el de la teràpia psicoeducativa o pedagògica, que es basa en canvis conductuals a través de l’educació en valors i millora d’habilitats relacionals (exercida tant per psicòlegs com per treballadors socials, mediadors, educadors socials, etc.), o el del coaching vivencial.

Existeixen molt diferents corrents dins de la Teràpia Familiar sistèmica, com ara la de l’Escola de Milà, la de l’Escola de Palo Alto, o la del psiquiatre argentí Salvador Minuchin, que va desenvolupar els plantejaments del treball estructuralista amb famílies (rols, comunicació , etc.), i que és un dels corrents més aplicats en el Treball Social amb famílies de pocs recursos econòmics.

Els principals objectius de la teràpia familiar són:

  • La millora del funcionament de la família a diferents nivells.
  • L’augment de la comprensió mútua i el suport emocional entre els membres de la mateixa
  • El desenvolupament d’estratègies d’afrontament i habilitats de resolució de problemes davant diferents dilemes i situacions de la vida.

La teràpia familiar i la pràctica sistèmica està especialment indicada quan l’objectiu és millorar la capacitat dels membres de la família per recolzar-se mútuament. Possibilitar que els membres de la família puguin fer servir més eficientment els seus recursos de suport pot ser vital per ajudar-los a gestionar les fases de transició del desenvolupament familiar o els esdeveniments vitals estressants com ara una malaltia greu o la mort d’un dels seus membres.

En general, qualsevol situació o problema que afecti les relacions entre els membres de la família, el seu funcionament i el seu paper de suport, pot beneficiar-se de la teràpia familiar sistèmica.

Font: Wikipedia

—————————

coaching-barcelona.com

 

 

En Coaching Barcelona encontrarás información sobre coaching y un coach personal en Barcelona. Cursos de coaching

error: Content is protected !!